Kontakt

Sjedište poduzeća je u Zagrebu, Utinjska 12
tel. 01 5509 981
fax. 01 6570 677
e-mail: info@tring.hr
MB: 3595188
OIB: 27907882279
žiro račun : 2360000-1101272083

IBAN: HR0223600001101272083

Za područje racionalizacije potrošnje el. energije i kompenzacije jalove snage:
Stjepan Bartolinčić, dipl.inž.el.,
tel. 5509 981,
fax. 6570 671,
mob. 098 519 579, 091 2444 215 

Za područje niskonaponskih razvodnih uređaja i instalacija te izvođenja radova:
Tomislav Bartolinčić, el.teh.,
tel. 5509 981

fax. 6570 677

mob. 098 9834 674

Za područje prenaponske zaštite i elektromagnetske kompatibilnosti:

Mr. sc. Zlatko Novoselac, dipl.inž.el.,
tel. 4619 750
fax. 4554 481
mob. 098 389 131