USLUGE

Slika

KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE – MJERENJA PREMA NORMI EN 50160

Vršimo uslugu mjerenja kvalitete električne energije - mjerenja prema normi EN50160 uređajem METREL MI 2792A PowerQ4 Plus.
29.04.2015. Više...
Slika

SERVIS UREĐAJA ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE

Vršimo uslugu servisa i rekonstrukcije svih vrsta uređaja za kompenzaciju jalove energije.
20.03.2015. Više...