Reference

Naši klijenti

Ponosimo se suradnjom sa slijedećim klijentima (lista je od 2010. na dalje)

r.br.

Kupac

snaga

godina

opis

1

Gradska plinara, Zagreb,

55 kVAr

2010

rekonstrukcija

2

Amadeus, Zagreb,

70 kVAr

2010

rekonstrukcija

3

PUTO Šubić, Zagreb

10 kVAr

2010

izrada i mont.

4

Euroherc, STP Bjelovar

50 kVAr

2010

izrada i mont.

5

Euroherc, Zagreb

55 kVAr

2010

rekonstrukcija

6

Euroherc, STP Sl. Brod

15 kVAr

2010

izrada i mont.

7

Euroherc, STP Oriovac

20 kVAr

2010

rekonstrukcija

8

Jadransko, Zagreb

250 kVAr

2010

izrada i mont.

9

Gradska plinara, Zagreb,

55 kVAr

2010

rekonstrukcija

10

Amadeus, Zagreb,

70 kVAr

2010

rekonstrukcija

12

Euroherc, STP Senj

20 kVAr

2010

izrada i mont.

13

Euroherc, STP Zadar II

35 kVAr

2010

izrada i mont.

14

Elektronika MP, Zagreb,

80 kVAr

2010

izrada

15

Hotel Marin, Pirovac,

45 kVAr

2010

izrada i mont.

16

Jadransko, V. Gorica

35 kVAr

2010

izrada i mont.

17

Eloda, Zagreb

62.5 kVAr

2010

rekonstrukcija

18

Jadransko, Pula

40 kVAr

2010

rekonstrukcija

19

M-Istranka, Umag

55 kVAr

2010

izrada i mont.

20

Ellabo, Zagreb,

100 kVAr

2010

izrada

21

Electrolux, Zagreb,

97.5 kVAr

2010

izrada i mont.

22

Ellabo, Zagreb,

150 i 62.5 kVAr

2010

izrada

23

Ellabo, Zagreb,

50 kVAr

2011

izrada

24

Ellabo, Zagreb,

225 kVAr

2011

izrada

25

ZP Klara, Zagreb,

135 kVAr

2011

rekonstrukcija

26

Grafokor, Zagreb,

67.5 kVAr

2011

rekonstrukcija

27

Eurodaus, STP Split,

35 kVAr

2011

izrada i mont.

28

Eurodaus, STP Solin,

25 kVAr

2011

izrada i mont.

29

Eurodaus, STP Dubrovnik I,

25 kVAr

2011

izrada i mont.

30

Eurodaus, STP Dubrovnik II,

20 kVAr

2011

izrada i mont.

31

Autopraonica Szabo, Zagreb,

35 kVAr

2011

izrada i mont.

32

Ellabo, Zagreb,

56 kVAr

2011

izrada i mont.

33

Augustini, Zagreb

35 kVAr

2011

izrada i mont.

34

Veterinarski fakultet, Zagreb

55 kVAr

2011

izrada i mont.

35

Auto Arbanas, V. Gorica

35 kVAr

2011

izrada i mont.

36

Kazalište Komedija, Zagreb,

35 kVAr

2011

izrada i mont.

37

Bolnica Sv. Duh, Zagreb

55 + 75 kVAR

2011

izrada i mont.

38

Zalukaplast, Zagreb,

30 kVAr

2011

izrada i mont.

39

Elkoop, Zagreb,

9 x 25 kVAr

2011

izrada

15

Zagrebački holding, Atobusni k.,

2 x 200 kVAr

2011

rekonstrukcija

16

Ellabo, Zagreb,

50 kVAr

2011

izrada

17

Exportdrvo, Raša,

150 kVAr

2011

rekonstrukcija

18

Šafram, Turanovec,

100 kVAr

2011

izrada i mont.

19

Ellabo, Zagreb,

56 kVAr

2011

izrada

20

HEP, Zagreb,

2 x 200 kVAr

2011

rekonstrukcija

21

Beton Gračec, Vrbovec,

45 kVAr

2011

izrada i mont.

22

Vemil, Zagreb,

200 kVAr

2011

rekonstrukcija

23

Ellabo, Zagreb,

45 + 105 kVAr

2011

izrada

24

Euroherc, STP Sl. Brod

25 kVAr

2011

izrada i mont.

25

Color M, V. Gorica

30 kVAr

2011

izrada i mont.

26

Ellabo, Zagreb,

45 kVAr

2011

izrada

27

Lidia Moda, Zagreb,

17.5 kVAr

2011

izrada i mont.

28

Kontex,  Karlovac,

90 kVAr

2011

rekonstrukcija

29

Čuteks,  Sesvete

17.5 kVAr

2011

izrada i mont.

30

Dabić, Zagreb,

30 kVAr

2011

izrada i mont.

31

Ellabo, Zagreb,

250 kVAr

2011

izrada

32

Ellabo, Zagreb,

150 kVAr

2011

izrada

33

Euroherc, Zadar

150 kVAr

2011

rekonstrukcija

34

Kasanić, Zagreb,

30 kVAr

2011

izrada i mont.

35

PMF Matematika, Zagreb

150 kVAr

2012

rekonstrukcija

36

PMF Fizka, Zagreb

150 kVAr

2012

rekonstrukcija

37

Hotel Epidaurus, Cavtat,

2 x 180 kVAr

2012

rekonstrukcija

38

Hotel Albatros, Cavtat,

2 x 180 kVAr

2012

rekonstrukcija

39

PMF Fizka, Zagreb

150 kVAr

2012

rekonstrukcija

40

Ellabo, Zagreb,

70 kVAr

2012

izrada

41

Artdor, Zagreb

31 kVAr

2012

izrada i mont.

42

Ellabo, Zagreb,

250+160 kVAr

2012

izrada

43

Strabag, Zagreb,

115 kVAr

2012

rekonstrukcija

44

Končar DIS&t, Zagreb,

2 x 19,4 MVAr

2012

izrada i mont.

45

Medicplast, Sesvete,

35 kVAr

2012

izrada i mont.

46

Ellabo, Zagreb,

55 + 90 kVAr

2012

izrada

47

Samoform, Samobor,

100 kVAr

2012

izrada i mont.

48

Trgograd Pavić, Zagreb,

100 kVAr

2012

izrada

49

Jacquard, Zagreb

30 kVAr

2012

izrada i mont.

50

Spinvalis, Požega,

2 x 500 kVAr

2012

izrada i mont.

51

Ellabo, Zagreb,

60 kVAr

2012

izrada

52

Županiski sud, Zagreb,

30 kVAr

2012

rekonstrukcija

53

Ellabo, Zagreb,

525 kVAr

2012

izrada

54

Ellabo, Zagreb,

40 kVAr

2012

izrada

55

Kipor Stroj d.o.o., Zagreb,

17.5 kVAr

2012

izrada i mont.

56

Color Emajl d.o.o., Požega

110 kVAr

2013

izrada i mont.

57

Plamen d.d., Požega,

3250 kVAr

2013

izrada i mont.

58

Dunapack d.o.o., Zabok,

3 x 340 kVAr

2013

rekonstrukcija

59

Ellabo, Zagreb,

55 kVAr

2013

izrada

60

Ellabo, Zagreb,

27,5 kVAr

2013

izrada

61

Eurodaus d.o.o., Đakovo

17.5 kVAr

2013

izrada i mont.

62

Gajeta d.o.o., Ivanja Reka,

110 kVAr

2013

izrada i mont.

63

Ellabo, Zagreb,

27,5 kVAr

2013

izrada

64

Verinarski fakultet, Zagreb,

55 kVAr

2013

rekonstrukcija

65

Kless d.o.o., Sesvete,

27,5 kVAr

2013

izrada i mont.

66

HZZ, Zagreb,

60 kVAr

2013

izrada

67

Kimel filtri d.o.o., Zagreb,

17,5 kVAr

2013

izrada i mont.

68

Adoro vrata d.o.o., Zagreb,

35 kVAr

2014

rekonstrukcija

69

Novalis d.o.o., Novalja,

17,5 + 32,5 kVAr

2014

izrada i mont.

70

Adoro vrata d.o.o., Zagreb,

36 kVAr

2014

rekonstrukcija

71

Rafinerija Brod, Bosanski Brod,

2×500 kVAr

2014

pušanje u rad

72

Šaš drvo d.o.o., Glina,

17,5 kVAr

2014

izrada i montaža

73

Lipovljani Lignum d.o.o., Lipov,

275 kVAr

2014

izrada i mont.

74

Elkoop d.o.o., Zagreb,

55 kVAr

2014

izrada i mont.

75

Graniti Adžić d.o.o., Zagreb,

27,5 kVAr

2014

izrada i montaža

76

IMC d.o.o., Rijeka,

17 kVAr

2014

izrada

77

TEO Belišće d.o.o., Belišće,

225 kVAr

2014

izrada

78

Spin Valis d.o.o., Požega,

600 kVAr

2014

izrada i montaža

79

Orbi d.o.o., Jablanovec,

55 kVAr

2015

izrada i mont.

80

Zagreb parking d.o.o., Zagreb,

25+30+45 kVAr

2015

izrada i mont.

81

Vedrana d.o.o., N. Gradiška

225 kVAr

2015

rekonstrukcija

82

Agro folia d.o.o., Josipdol,

450+600 kVAr

2015

izrada

83

Lipovljani Lignum d.o.o., Lipov,

275 kVAr

2015

izrada i mont.

84

DV Srednjaci, Zagreb,

17,5 kVAr

2015

izrada i mont.

85

Ellabo d.o.o., Zagreb

250 kVAr

2015

izrada

86

Rusan, Hum Bistrički

45 kVAr

2015

izrada i mont.

87

ZP Klara, Zagreb,

550 kVAr

2015

izrada i mont.

88

IMPORTANE RESORT, Dubrovnik

225 kVAr

2015

rekonstrukcija

89

VEGIUM, Karlobag

60 kVAr

2015

izrada i mont.

90

SINTAKSA, Split

200 kVAr

2015

izrada

91

DUNAPACK, Zabok

350 kVAr

2015

rekonstrukcija

92

ORIOLIK, Oriovac

300 kVAr

2015

izrada i mont.

93

CIAK, Gubaševo

120 kVAr

2016

rekonstrukcija

94

KB MERKUR, Zagreb

125 kVAr

2016

rekonstrukcija

95

ROTMARINE, Split

137,5 kVAr

2016

izrada

96

ROTMARINE, Split

20 kVAr

2016

izrada

Zainteresirani ste za suradnju?

Kontaktirajte nas

U slučaju da imate potrebe za našim uslugama kontaktirajte nas s povjerenjem!